Obsługa inwestycyjna

W zakresie procesu budowlanego firma PORMAR pozyskuje i wykonuje dla Państwa następującą dokumentację inwestycyjną:

 • doradztwo inwestycyjne,
 • pozwolenia na budowę,
 • decyzje o warunkach zabudowy,
 • wypisy i wyrysy z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wraz z analizą,
 • projekty architektoniczno - konstrukcyjne,
 • projekty instalacji sanitarnych ( m.in kanalizacyjnych, wodociągowych, energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych),
 • usługi geodezyjne ( m.in mapy do celów projektowych, podziały nieruchomości wraz z kompleksowym przeprowadzeniem postępowań administracyjnych, pomiary powykonawcze),
 • geotechniczne warunki posadowienia,
 • opinie geologiczne,
 • uzgodnienia branżowe ( m.in z Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, Górnośląską Spółką Gazownictwa, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządem Dróg Wojewódzkich, Zarządem Dróg Powiatowych i Miejskich, Telekomunikacją Polską, Państwową Agencją Nieruchomości Rolnych, Dyrekcją Lasów Państwowych),
 • uzgodnienia prawne wraz z wykładnią prawa budowlanego i administracyjnego,
 • uzgodnienia z Rzeczoznawcą do spraw ochrony przeciwpożarowej, Rzeczoznawcą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, Rzeczoznawcą do spraw sanitarno - higienicznych,
 • ochrona prawna i sądowa w sporach inwestycyjnych,
 • kompleksowe wykonawstwo obiektów budowlanych,
 • kierowanie pracami budowlanymi oraz nadzory budowlane,
 • kosztorysy inwestorskie.

Obrót nieruchomościami

W zakresie obrotu nieruchomościami firma PORMAR oferuje:

 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ( sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana),
 • analiza rynku nieruchomości,
 • sprawdzenie dokumentacji przed dokonaniem transakcji,
 • przygotowanie formalności notarialnych,
 • formalności kredytowe,
 • ubezpieczenia nieruchomości.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą prezentowaną na naszych stronach internetowych.

mapa